Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Moestuin in Heibloem

28 mei 2019

Moestuin in Heibloem!

 

Spitten, harken, schoffelen, zaaien, verzorgen van de planten en natuurlijk het oogsten. Vanaf nu staat dit op het lesprogramma van een aantal leerlingen van VSO de Ortolaan.

Buiten het feit dat tuinieren superleuk is om te doen is het ook nog wetenschappelijk bewezen dat tuinieren bijdraagt aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel. Het zelfgekweekte worteltje en radijsje moet natuurlijk ook geproefd worden!

Het mooiste is dat de lessen deel gaan uitmaken van het lesprogramma. Dan komt het er niet ‘ook nog eens bij’, maar worden de mogelijkheden volop benut. Groei, bloei en andere natuurprocessen liggen voor de hand, maar ook binnen rekenen en taal zijn veel mogelijk­heden.
- Zo zijn de leerlingen bezig met rekenen: Oppervlakte en afstanden meten van allerlei groottes in de tuin, benodigde hoeveelheden zaad/plantjes, regenval in mm en liters.
- Met taal: Namen van gereedschappen, planten en dieren; uitdrukkingen zoals aardappels poten, bonen leggen en radijs zaaien.
- Wereldoriëntatie: Veel gewassen komen uit andere landen en werelddelen. Waar komt die oer­-Hollandse aardappel eigenlijk vandaan?
- Zintuigen trainen: Kijken, voelen (grond, diertjes, planten); horen (insecten, vogels); ruiken (kruiden, bloemen) en proeven natuurlijk.
- Beweging: Alle spieren worden tijdens het tuinieren gebruikt!

 

Kortom wij zijn super trots en blij met onze moestuin.

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Ortolaan Heibloem

Meijelseweg 2C

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 13 28

E-mail: Ortolaan.Heibloem@aloysiusstichting.nl