Samenwerking netwerkpartners

Samenwerking met netwerkpartners zoals jeugdzorg, gebeurt veelal in de school. Zo krijgt één kind, één gezin, één plan (passend onderwijs) goed vorm. Naast schoolnemen we ook ‘thuis’ en vrije tijd en mogelijk jeugdhulp mee in het onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Dit is niet alleen goed voor leerlingen, maar werkt vaak ook verhelderend en ontlastend voor ouders.

 

Naast de zorgpartners Combinatie jeugdzorg, Rubicon en de Mutsaersstichting zijn onze netwerkpartners: PSW Werk, de gemeente, de politie, de GGD, het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs van Roermond, MBOscholen als Gilde/Cita Verde en Scholengemeenschap St. Ursula in Leudal.

 

Widdonck-Talentendonck

Is een 4-jarig programma dat wordt uitgevoerd door de Aloysius Stichting (De Widdonckschool en VSO De Ortolaan), Combinatie Jeugdzorg en Zorggroep Hilzijn op het Widdonckterrein in Heibloem, samen met inwoners, de gemeente Leudal en de provincie Limburg. Met het programma WDTD bieden we kinderen en jongeren in een kwetsbare positie maximale ontwikkelkansen in onderwijs, zorg en werk. We bouwen aan een levendig Widdonckterrein dat bruist van activiteiten voor jong én oud. WDTD begint steeds meer vorm te krijgen. Om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zijn diverse middelen ontwikkeld, waaronder een folder, digitale nieuwsbrief en website. Sinds kort is er een website: www.wdtd.nl. Hierop staat allerlei informatie over het programma Widdonck-Talentendonck en kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

 


De Ortolaan Heibloem

Meijelseweg 2C

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 13 28

E-mail: Ortolaan.Heibloem@aloysiusstichting.nl