Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Disclaimer

De Aloysius Stichting spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Aloysius is voor eigen rekening en risico. De Aloysius Stichting sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina's te kunnen raadplegen uit.

 

De Aloysius Stichting behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Aloysius Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

De Aloysius Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Aloysius aangeboden informatie op de site van de Aloysius Stichting, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van de Aloysius Stichting, zoals het intranet. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

De Aloysius Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van de Aloysius Stichting, aangeboden- informatie op de website van de Aloysius Stichting. Aloysius behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van de Aloysius Stichting.

 

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Aloysius Stichting liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Aloysius Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van de Aloysius Stichting. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

 

Privacy

De Aloysius Stichting respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Meer informatie over ons privacy en cookiebeleid.

 

Toegang

De Aloysius Stichting behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de Aloysius Stichting de toegang tot de website monitoren.