Onderwijs en zorg in de school

Wij werken intensief samen met partners in welzijn, jeugdhulp, jeugdzorg, sport en werk om onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Als het even kan bieden we leerlingen zorg in onze school.

 

Vaste netwerkpartners zijn onder meer Combinatie Jeugdzorg, Rubicon, de Mutsaersstichting, PSW Werk, gemeenten, mbo-scholen en Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roermond.

Een externe specialist begeleidt zeer moeilijk lerende leerlingen in onze school.