Uitdagend onderwijs

Wij richten ons op de mogelijkheden van iedere jongere in een ijzersterk pedagogisch klimaat. Iedere leerling is de moeite waard om elke dag opnieuw ons best voor te doen. Positief pedagogisch handelen staat bij ons voorop en dat is herkenbaar en ‘voelbaar’ voor onze leerlingen en hun ouders. Leerkrachten zijn in hun handelen een voorbeeld.

 

Wij kijken naar mogelijkheden, sluiten zoveel mogelijk aan bij wat jongeren (aan)kunnen en motiveren ze om zo mogelijk een nieuwe stap te zetten. Een goede relatie tussen leerling en leerkracht is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

 

Op De Ortolaan ontwikkelen jongeren zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. Wij stimuleren hun motivatie, leren ze leren en studie- en helpen werknemersvaardigheden ontwikkelen. Zo zijn jongeren klaar voor hun vervolgstap naar vervolgonderwijs, een baan, beschut werk of arbeidsmatige dagbesteding. Wij zorgen natuurlijk voor een warme overdracht en goede begeleiding als onze leerlingen naar een passende vervolgplek gaan.

 

Download de visie, missie en onderwijsvisie van de Aloysius Stichting.