Ons onderwijs

Binnen de Ortolaan wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen. Uitgangspunt is een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen. De leerkracht is nabij, volgt het kind om te ondersteunen en is in zijn handelen voorspelbaar. Deze maakt ontspannen positief contact met het kind en laat het kind ervaren dat hij het belangrijk vindt wat het aangeeft, voelt en denkt.

 

Kortom: accepteert het kind zoals het is en richt zich op de mogelijkheden van het kind, ongeacht de ontwikkelings- of gedragsproblemen. Door ervoor te zorgen dat het kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen opbouwt, zelfstandig leert functioneren en eigen verantwoordelijkheid leert dragen doet het kind
positieve ervaringen op en wordt het mogelijk dat het kind zelf nieuw gedrag gaat leren.

 

Wij sluiten ons onderwijsaanbod en onze begeleiding aan op de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De vraag van de leerling staat dus centraal: wij passen ons onderwijs, handelen en begeleiding zoveel mogelijk aan, aan wat een leerling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied nodig heeft.

 

Steeds weer wordt middels evaluaties besproken en afgestemd of het onderwijsaanbod op De Ortolaan nog het meest passend is. Indien dit het geval is blijven we dit continueren, indien er aanpassingen nodig zijn of terugplaatsing naar regulier onderwijs mogelijk is, zetten we hierop in.

Elke dag opnieuw !!!