Ouder- en jeugdsteunpunt

 

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. Het kan ook zijn dat het onderwijs op een andere, speciale school, beter past. Er zijn kinderen die een aangepast programma nodig hebben. Een kind krijgt dan passend onderwijs.

Kijken naar onderwijsbehoeften

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Ondersteuningsplan

Welke ondersteuning de school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan 2019-2023 van het samenwerkingsverband staat welke ondersteuning in de regio wordt geboden. Op de site voor ouders, verzorgers en jeugd staan links naar extra informatie, naar onder meer deze brochure: Informatie over passend onderwijs.
 

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het kan zijn dat u er met de school niet uitkomt en dat een verschil van mening blijft bestaan. In dat geval kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Een onafhankelijk persoon praat dan met u en denkt met u mee. Deze persoon is er om u als ouder te helpen. Wilt u liever iemand spreken van het samenwerkingsverband, dan kunt u hier terecht:
 

Jagerstraat 2

6042 KA Roermond

06 39 84 18 55

info@swvvomiddenlimburg.nl
 

Als ook het samenwerkingsverband niet kan helpen, kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten met de vraag om mee te denken wat een passende oplossing zou zijn. Meer informatie op deze site.