Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Samen met ouders

Wij werken met ouders samen als gelijkwaardige partners in opvoeding en onderwijs.

 

Met een jongere en ouders bespreken we het ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel en onderhouden veel contact per telefoon, mail en tijdens oudergesprekken.

 

We organiseren informatieavonden voor ouders en informeren ook via nieuwsflitsen en nieuwsbrieven. Op Facebook en Instagram delen we regelmatig nieuwtjes.