Focus op kwaliteit

Wij vragen regelmatig aan onze leerlingen en ouders of zij tevreden zijn met het onderwijs en onze school. En dat is gelukkig zo!

 

Wij verbeteren onszelf door van en met elkaar te leren. Onderwijsresultaten worden samen besproken: wat gaat goed en wat kan beter?

 

Omdat wij onze oud-leerlingen een tijdje blijven volgen, weten we dat zij ook zo’n twee jaar nadat zij De Ortolaan hebben verlaten vrijwel allemaal goed op hun plek zijn in het mbo of in hun baan.