Leestijd 6 - 7 min
Werkgroep Arbeid & Stage Widdonck-Talentendonck maakt meters
Eén royaal stage-aanbod in Heibloem voor jongeren uit onderwijs en zorg

Op het Widdonckterrein in Heibloem werken Combinatie Jeugdzorg, PSW Werk en Aloysius aan een uitgebreid stage-aanbod voor kinderen en jongeren. Positieve praktijkleerervaringen opdoen helpt bij de terugkeer naar school, of bij het vinden van de juiste route richting betaald of begeleid werk.

PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan en ondersteunt werkgevers en verwijzers. De samenwerking met De Ortolaan – en ook andere Aloysiusscholen in de regio - bestaat al lang, vertelt trajectbegeleider Josine Tans van PSW Werk.

Zo begeleidde PSW Werk al heel wat leerlingen uit de arbeidsgerichte leerroute naar betaald werk via jobcoaching op de werkvloer. Ook biedt PSW Werk werk in de vorm van dagbesteding in één van de activiteitencentra in de regio. Zo’n plek kan later alsnog een opstap zijn naar betaald werk. “De lijntjes zijn kort, we weten elkaar snel te vinden”, onderstreept Josine.

Dat kan mentor en jobcoach Esther Vergeest van De Ortolaan alleen maar beamen. “Zowel PSW Werk als wij kijken altijd naar wat mógelijk is. Onze leerlingen krijgen bij PSW Werk de kans om te ontdekken of een leerwerkplek iets voor ze is, zonder dat er meteen allerlei administratieve rompslomp aan vast zit. Is de match goed, dan regelen we dat dán.”

De Ortolaan werkt met een leerlijn arbeid. Leerlingen ontwikkelen in een opbouwend programma werknemersvaardigheden: na interne stages volgt een externe, zelfstandige stage bij een organisatie in de woonomgeving van de leerlingen.

Josine, Noortje en Esther op het Widdonckterrein in Heibloem, dat alle ruimte biedt voor binnen- en buitenstages.

Nieuwe onderwijszorgarrangementen

Op het Widdonckterrein werken De Ortolaan en de Widdonckschool (speciaal onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd) ook al langer samen met Combinatie Jeugdzorg, bijvoorbeeld bij Intensieve dagbehandeling. Deze behandeling is bedoeld voor niet-schoolgaande jongeren, of voor dreigende ‘uitvallers’.

Onderdeel van de maatwerkbehandeling is jongeren op weg terug naar school meer inzicht geven in hun talenten en ze leerwerkervaringen op laten doen op het Widdonckterrein, vertelt gedragswetenschapper Noortje Lenders van Combinatie Jeugdzorg.

Widdonck-Talentendonck en stages

et programma Widdonck-Talentendonck biedt kinderen en jongeren in een kwetsbare positie maximale ontwikkelkansen in onderwijs, zorg en werk.

Op het Widdonckterrein werkt Aloysius – de Widdonckschool voor speciaal onderwijs en De Ortolaan voor voortgezet speciaal onderwijs - intensief samen met Combinatie Jeugdzorg.

Widdonck-Talentendonck gaf een boost aan de al bestaande samenwerking tussen Combinatie Jeugdzorg en Aloysius enerzijds en de samenwerking tussen Aloysius en PSW Werk anderzijds.

Partners trekken nu al langere tijd samen op in de werkgroep Arbeid & Stage en ontwikkel(d)en nieuw stage-aanbod, ook voor jongere kinderen.

Eén Werkgroep Arbeid & Stage

De start van het Widdonck-Talentendonck in 2017, gaf de samenwerking een extra impuls. Dit programma werd met steun van Provincie Limburg en gemeente Leudal gestart om van het Widdonckterrein in Heibloem een bruisende ontwikkelomgeving te maken voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

Er kwam één overkoepelende werkgroep Arbeid & Stage, waarin PSW Werk, Combinatie Jeugdzorg en Aloysius gingen samenwerken. Elke zes weken komt de werkgroep bij elkaar om de beste stagematch te vinden voor jongeren. De keuze is reuze, want er is inmiddels een royaal aanbod aan stages. Sinds dit schooljaar is er ook een gemeenschappelijk stagerooster voor alle stages op het terrein.

“Leren en werken in het groen, de keuken, de facilitaire dienst, achter de receptie, in de catering, dierverzorging, houtbewerking of fietsentechniek: het kan allemaal”, vertelt Noortje. Al deze praktijkplekken dagen cliënten/leerlingen uit, om tijdens hun behandeling of schooltijd zelfvertrouwen op te doen en brede vaardigheden te ontwikkelen.

Elkaar inspireren

Het stage-aanbod is groeiende, benadrukt de werkgroep. Sommige stageplekken zijn (nog) heel klein, maar de rode draad in de aanpak is juist: beginnen. En dan al doende verder ontwikkelen.

Tegelijkertijd zijn de volgende stappen ook al in beeld. Zo wil de werkgroep het stage-aanbod openstellen voor jongere kinderen die in behandeling zijn bij Combinatie Jeugdzorg en/of naar de Widdonckschool gaan. “Het doel is ook dan terugkeer naar school. Praktijkleren kan een mooi onderdeel zijn van de behandeling”, onderstreept Noortje.

“Wie weet kan PSW Werk hier cliënten plaatsen die werkervaring willen opdoen”, oppert Esther een ander idee. Zij stimuleert in haar eigen school collega-mentoren om het stage-aanbod ook in te zetten voor Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). “Dat wordt op school nu nog vaak als apart vak gezien, maar je kunt leerlingen juist een reëel beroepsbeeld geven door ze op het terrein praktijkervaringen te laten opdoen.”

Zo blijven de ideeën stromen. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden op het Widdonckterrein, maar zeker ook omdat ieder specifiek eigen expertise inbrengt in de werkgroep. Dat inspireert. “Hoe verschillend onze organisaties ook zijn, we weten elkaar altijd te vinden in het denken in kansen”, vindt Esther. “En in out of the box denken”, vult Josine aan. “De kunst is om vanuit grootse ideeën weer klein te denken en vooral te gaan dóen”, besluit Noortje.

“Zelfstandig leren werken tijdens stage”

Marij is als conciërge verantwoordelijk voor huishoudelijke en facilitaire zaken bij de Aloysiusscholen op het Widdonckterrein. Met veel plezier begeleidt zij jongeren die bij haar stage lopen, zoals ook Ramon (16).

Elke woensdagmiddag werkt Ramon twee uur samen met Marij en krijgt dan de werkinstructie voor de dag erop, als Marij er niet is. Dan ‘draait’ Ramon de keuken zelfstandig, vertelt hij. “Ik doe de afwas, maak schoon, zorg dat de koffiekar klaarstaat en maak soep. Het is leuk werk. En als ik een keer geen zin heb, doe ik het toch en zet ik door. Ik heb van deze stage goed zelfstandig leren werken.”

Na eerdere stages op het Widdonckterrein in het groen en als ondersteuner bij de gymlessen, wil Ramon nu extern op stage. “Groen vond ik minder leuk, maar het werken met kinderen deed ik wel graag.”

Mentor en jobcoach Esther Vergeest van De Ortolaan gaat nu met hem kijken naar een goede vervolgstap. “Het liefst wil ik iets met auto’s doen, maar werken in een sportschool of in de zorg lijkt me ook wel wat. En ik vind koken en bakken ook leuk, dat is dus ook nog een optie.” Wát het ook gaat worden, voor Ramon is leren in de praktijk een goede weg, denkt hij. “Ik houd ervan om bezig te zijn en dingen te doen.”

Ramon maakt lekkere soep voor medewerkers
van de Widdonckschool en De Ortolaan.
"Werken aan meer zelfvertrouwen"

Helaas is de vmbo-route door allerlei oorzaken op dit moment geen optie voor Katelyn (17). Door stage te lopen, ontwikkelt zij zichzelf toch en ontdekt gaandeweg welke vervolgstappen het beste bij haar passen. En dat kan in de toekomst best weer ‘school’ zijn.

Katelyn loopt twee dagen stage in de keuken op het Widdonckterrein en is ook gestart met een receptiestage. “Vanochtend heb ik allerlei formulieren ingevuld en brieven klaargemaakt. Beter dan afwassen vind ik!” Hoe dat is, weet Katelyn namelijk ook, want ze werkt in de spoelkeuken in een restaurant in de regio.

Toch is haar toekomstdroom een andere: Katelyn wil graag elektricien worden. Op haar vorige school maakte ze kennis met techniek en dat beviel goed. Wie weet is dat iets voor haar, maar leerervaringsplekken voor jongeren zoals Katelyn zijn er in de techniek niet veel. Bovendien moet zij eerst werken aan haar werknemersvaardigheden en haar persoonlijke ontwikkeling, legt zij uit.
“Ik heb een laag zelfbeeld en moet meer zelfvertrouwen opdoen.” Daarom is ‘op stage’ voor nu het beste. “Ik stel me open voor allerlei nieuwe dingen.”

Katelyn (rechts) doet ervaring
op achter de receptie.
auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel, Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst november 2020
relevante categorieën aansluiting arbeidsmarkt, netwerkpartners, sector Zuid