Leestijd 2 - 3 min
Servicepunt Midden-Limburg van start
Scholen voortgezet speciaal onderwijs maken samen nóg meer werk van goede arbeidstoeleiding
Johan van Triest (links) en Roel Schreurs
Op het Widdonckterrein in Heibloem, waar de paters van Aloysius zo’n 130 jaar geleden al jongeren opleidden tot vaklieden, ging in 2021 het nieuwe Servicepunt Midden-Limburg van start. Dat is niet alleen een mooie mijlpaal in de samenwerking van De Ortolaan in Roermond, de Widdonckschool in Weert en De Ortolaan in Heibloem, die de arbeidstoeleiding van jongeren in hun regio samen verder verbeteren. Ook illustreert het project prachtig de koers die Aloysius vaart. Onder regie van Aloysius-boegbeelden ontwikkelen en versterken impactteams (nieuwe) onderwijspraktijken die aansluiten bij wat nodig is in de regio’s waarin Aloysius actief is.

“Een groot deel van onze leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs volgt de arbeidsgerichte leerroute”, vertelt voorzitter college van bestuur Johan van Triest. “Wij hebben hier al 130 jaar ervaring in en zijn er goed in, maar dat belet ons zeker niet om het elke dag een beetje beter te doen.”

En dat is precies waar Anders Leren Werken voor bedoeld is, vertelt projectleider en directeur van De Ortolaan Heibloem, Roel Schreurs. “Door als drie Aloysiusscholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio Midden-Limburg intensiever samen te werken, kunnen we veel leren van elkaar. Samen bieden we onze leerlingen met een groter netwerk meer stagekansen.”

Verbeterkansen

Voor stagebedrijven, werkgevers en gemeenten is één Aloysius-aanspreekpunt natuurlijk heel prettig. Roel: “Om een idee te geven: we hebben te maken met vijf samenwerkingsverbanden passend onderwijs en zestien gemeenten.”

Die laatste groep netwerkpartners speelt zeker een belangrijke rol in het leven van jongeren die 18 jaar worden. Dan komt het aan op goede contacten tussen leerling, ouders, school en gemeente, zodat niemand tussen wal en schip valt. “De jongere heeft dan een vertrouwensband met de mentor en stagecoördinator, dus als hij of zij van school gaat en een baan vindt, is het natuurlijk goed dat juist die mentor nog betrokken blijft”, denkt Roel.

Duurzame plek op de arbeidsmarkt

De drie stagecoördinatoren van de drie scholen bundelen hun krachten en werken sinds dit schooljaar samen in het centrale Servicepunt Midden-Limburg. Eén van de uitdagingen: niet alleen zorgen dat jongeren na hun schooltijd bij Aloysius een baan vinden, maar die ook hóuden.

Johan: “We weten dat ongeveer de helft van onze oud-leerlingen na twee jaar nog een baan heeft. Dat percentage moet natuurlijk omhoog.” Nog betere begeleiding van jongeren tijdens stages, ‘nazorg’ als zij eenmaal aan de slag zijn, meer variatie in stageplekken, goede Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) op school en leerlingen stimuleren zoveel mogelijk arbeidsgerichte certificaten te halen: dat helpt allemaal, sommen Johan en Roel op.

“Een goede match maken tussen jongere en een baan: dat is een kunst op zich”, zegt Roel. Veel mogelijkheden hebben om te ontdekken wat je leuk vindt en welk beroep bij je past, helpt. “De scholen hebben allemaal een groot netwerk van stagebedrijven waarmee zij samen werken. Van dat netwerk kunnen alle leerlingen nu profiteren.”

Focus in de regio

De aanpak van Anders Leren Werkt sluit mooi aan bij de focus van Aloysius voor de komende jaren, legt Johan van Triest uit. “We gaan meer werken in impactteams waarbij we de deskundigheid van onze eigen professionals volop inzetten.”

De koppeling met de regio waarin scholen werken, is daarbij essentieel. “One size fits all bestaat niet bij Aloysius”, denkt Johan, “al kunnen de goede praktijken die scholen met partners ontwikkelen in een bepaalde regio natuurlijk wél inspirerend zijn voor scholen en hun netwerkpartners in andere regio’s.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel