Missie en visie

VSO de Ortolaan Heibloem maakt onderdeel uit van de Aloysius Stichting en deelt haar missie en visie. De missie van de Aloysius Stichting is erop gericht kinderen en jongeren voor te bereiden op hun toekomstige plaats in onze samenleving. De Aloysius Stichting is er voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

 

Op onze scholen wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze partners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.” Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om hun best voor te doen. In onze huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu samen met onze rijke traditie. In feite is onze huidige visie een actuele ‘vertaling’ van de visie van waaruit pastoor Hesseveld en pater Frentrop hun werk begonnen.

 

VSO de Ortolaan Heibloem vertaalt deze missie en visie door onderwijs op maat te bieden, met als doel: een duurzame plaats in de maatschappij voor iedere leerling. Dat vraagt om een goede studiehouding, motivatie, weten hoe te leren, sociaal-emotionele vaardigheden en werknemersvaardigheden. Daar werken wij aan op onze school.

 

Jezelf leren kennen, weten wat je mogelijkheden zijn en waar je goed in bent: ook dat hoort erbij op school. Samen met ouders, het regulier onderwijs, jeugdzorg, arbeidsinstellingen en het bedrijfsleven bieden wij het juiste antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvraag van iedere leerling.

 


De Ortolaan Heibloem

Meijelseweg 2C

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 13 28

E-mail: Ortolaan.Heibloem@aloysiusstichting.nl