Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Ons onderwijs

Leerlingen worden in (kleine) groepen ingedeeld op basis van het leerniveau en de leerroute die zij volgen. Ook bij vaklessen spreken wij leerlingen aan op hun juiste niveau. Zo bieden wij kooklessen aan op twee niveaus en stemmen we ook het aanbod van vakken als techniek, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding af op leerlingen.

 

Wij maken gebruik van de digitale onderwijsplanner MLS (Maatwerk Leerlingvolgsysteem). Hierin zitten alle leerlijnen voor (leergebied overstijgende) vakken, zodat wij de voortgang van onze leerlingen goed kunnen volgen. Samen met ouders maken wij voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat het uitstroomprofiel en hoe wij daarnaartoe werken. In onze schoolstandaard hebben we dit schematisch weergegeven. Wij volgen onze leerlingen ook in hun vervolgtraject na De Ortolaan. Wij zijn er trots op dat zo’n 95 procent van de uitgestroomde leerlingen na twee jaar nog steeds op de door ons geadviseerde plek en het niveau blijkt te zitten. Dat kan dus vervolgonderwijs zijn, dagbesteding of werk.

 

Tevreden

Gelukkig zijn leerlingen, ouders en medewerkers heel tevreden over ons onderwijs. Dat geldt ook voor de Inspectie van het Onderwijs. Na het laatste inspectiebezoek kreeg De Ortolaan complimenten voor het brede theoretische en praktische leerstofaanbod, het veilige schoolklimaat met respectvolle omgangsvormen, de kwaliteit van onze leerlingen en directie en onze kwaliteitszorg.

 

Ons professionaliseringsplan is elk jaar ambitieus, zodat we onze rol als expertisepartner in de regio kunnen blijven waarmaken.

 

Activiteiten

Op diverse momenten in het jaar vinden er buitenschoolse activiteiten plaats. Het betreft hier activiteiten zoals themamarkten (b.v. Kerstmarkt, boekenmarkt), muziekuitvoeringen, mountainbiken, zwemmen, survivalachtige bezigheden en uitstapjes. Daarnaast ondernemen groepen activiteiten met hun mentoren, gaan zij op excursie of nemen zij deel aan toernooien. Tenslotte worden er binnen het uitstroomprofiel arbeid uitwisselingsprojecten georganiseerd waarbij leerlingen activiteiten uitvoeren op het gebied van werk, wonen en vrije tijd.

 

Medezeggenschap leerlingen

Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de mening van onze leerlingen. We doen dit door hieraan extra aandacht te besteden in de lessen. Tevens wordt elke klas vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

 


De Ortolaan Heibloem

Meijelseweg 2C

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 13 28

E-mail: Ortolaan.Heibloem@aloysiusstichting.nl