Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouders als partners

De Ortolaan hecht veel belang aan een goede communicatie, verstandhouding en samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) en school zijn partners bij het onderwijs en de opvoeding.

 

Tevredenheid ouders

Wij meten elk jaar de tevredenheid van ouders. Het laatste onderzoek leverde een 7.9 op als rapportcijfer: ouders zouden onze school zeker aanbevelen bij familie en kennissen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Voor ouderbetrokkenheid kreeg De Ortolaan een 7.8

 


De Ortolaan Heibloem

Meijelseweg 2C

6089 ND Heibloem

Tel.: 0475 - 49 13 28

E-mail: Ortolaan.Heibloem@aloysiusstichting.nl