Nieuws over stageaanbod op het Widdonckterrein

28 september 2020

Al lange tijd weten we dat kinderen en jongeren zich het best ontwikkelen als ze gebruik kunnen maken van een combinatie van leren en praktijk. De werkgroep Arbeid & Stage opgericht in het kader van Widdonck-Talentendonck, heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. Naast De Ortolaan Heibloem en Combinatie Jeugdzorg is ook PSW Werk vertegenwoordigd in de werkgroep. Zij hebben hard gewerkt en met resultaat! Vanaf dit schooljaar is het voor kinderen en jongeren op het Widdonckterrein, zowel van De Ortolaan als Combinatie Jeugdzorg, mogelijk om, passend bij het traject, praktijkervaring op te doen. We hanteren vanaf nu één gezamenlijk document voor alle praktijkplekken.

 

Wist je dat…

  • Er het afgelopen jaar hard gewerkt is aan het verstevigen en opzetten van diverse stages ter aanvulling op onderwijs en zorg?
  • Er veel verschillende stagemogelijkheden zijn op het Widdonckterrein waaronder: catering, receptie, techniek, facilitair, groen en dierenverzorging?
  • Er plekken zijn die zowel individueel als in groepsverband ingevuld kunnen worden?
  • Er altijd op maat gekeken wordt wat er nodig is voor elk kind?
  • De werkgroep Arbeid & Stage elke 6 weken bij elkaar komt om casussen te bespreken waarvoor een stage gezocht wordt?
  • Dat er ook buiten het terrein mogelijkheden zijn om stage te lopen?
  • Er met ingang van het schooljaar 2020-2021 één gezamenlijk stagerooster is voor het hele Widdonckterrein?
  • We voortdurend kijken naar nieuwe mogelijkheden om de stages uit te breiden?
  • PSW Werk hier in ook een actieve rol in heeft?
  • We altijd op zoek zijn naar nieuwe ideeën en initiatieven?

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Esther Vergeest van De Ortolaan Heibloem, via esther.vergeest@aloysiusstichting.nl.

 Nieuwsarchief